Slide

Leven vanuit verzet versus aanvaarding

Mensen werken in teams of alleen, voeren uit of managen. En soms werkt het niet in de interactie tussen mensen, of worden resultaten niet bereikt. Is er verzet bij de mensen, is er weerstand tegen wat er is. Zijn er onbewuste saboteurs aan het werk? Wat zie je over het hoofd en hoe kun je dit weer vlot trekken. En wat is de situatie? Zie je die helder of gekleurd?

Deze ochtend ga je aan de hand van een voorbeeld uit jouw werksituatie kijken naar waar het stagneert en krijg je tools om deze situatie nieuw leven in te blazen. Dit doen we aan de hand van de Cyclus die je niet alleen op werkgebied kunt inzetten maar op alle gebieden in het leven. De Cyclus staat voor een heldere en krachtige visie op het leven.

Het is een visie op persoonlijk leiderschap die uitnodigt om met nieuwe ogen te kijken naar hoe je met jezelf en met je omgeving omgaat. Het leert je nieuwe manieren van zien en leven waardoor je jezelf en de wereld om je heen beter leert kennen. In de Cyclus zijn de essenties van zowel westerse als oosterse levensfilosofieën vervat als samenhangende en onlosmakelijke delen van een groter geheel, een allesomvattende visie op leven en mens-zijn.

Oost en West samen, Yin en Yang, zwart en wit, zon en maan, de dualiteit voorbij. Alles hoort onlosmakelijk bij elkaar en is met elkaar verbonden. Door alle elementen te gebruiken komt de passie weer terug in het leven, zowel professioneel als in je persoonlijke leven.